Ovečky :-)

Ceník

Ceník na školní rok 2016/2017 pro děti přihlášené do školiček Ovečka

Měsíční cena školiček 7.30 – 15.00 , cena podle počtu přihlášených dnů docházky v týdnu, splatná vždy do konce předcházejícího měsíce:

1 den v týdnu  1200,- Kč

2 dny v týdnu  2300,- Kč

3 dny v týdnu  3200,- Kč

4 dny v týdnu  4200,- Kč

5 dnů v týdnu  5000,- Kč

Pro rodiny, pro které je cena školiček Ovečka nedostupná a přesto mají zvláštní zájem na docházce svého dítěte do školičky Ovečka (předchozí osobní zkušenost, doporučení, apod.), jsme po osobní domluvě připraveni vytvořit na 1 den v týdnu a čas 7.30 – 13.00 zvláštní cenu.

Měsíční záloha na stravné, cena podle počtu přihlášených dnů stravování v týdnu, splatná vždy do konce předcházejícího měsíce:

1 den v týdnu  200,- Kč

2 dny v týdnu  400,- Kč

3 dny v týdnu  600,- Kč

4 dny v týdnu 800,- Kč

5 dnů v týdnu 1000,- Kč

Měsíční cena prodloužených školiček 15.00 – 16.30 , cena podle počtu přihlášených dnů docházky v týdnu při přihlášení na celý měsíc předem, splatná vždy do konce předcházejícího měsíce:

1 den v týdnu  200,- Kč

2 dny v týdnu  400,- Kč

3 dny v týdnu  600,- Kč

4 dny v týdnu  800,- Kč

5 dnů v týdnu  1000,- Kč

Cena za prodloužené školičky přihlašované dle aktuální potřeby:

70,- Kč při  dvou a více dětech v prodloužené školičce

140,- Kč pokud by bylo v prodloužené školičce pouze jedno dítě

Hlídání 16:30 – 18:00:

70,- Kč při hlídání dvou a více dětí

140,- Kč při hlídání pouze jednoho dítěte

Kroužky:

1150,- Kč za pololetí

Ceník na školní rok 2016/2017 pro děti, které do školiček Ovečka nechodí

Kroužky:

1450,- Kč za pololetí

Hlídání dětí 15:00 – 18:00:

80,- Kč za hodinu při hlídání dvou a více dětí

140,- Kč za hodinu při hlídání pouze jednoho dítěte

Herna


80,- Kč/jednorázové vstupné za 1 rodinu/minimálně 2 rodiny

Maxík


3000,- Kč/15 lekcí/vč. materiálů

Bankovní spojení: 211478389/0800