Ovečky :-)

Kroužky

Kroužky probíhají odpoledne v čase 15.15 – 16.00 od začátku října do konce května.

Hudební kroužek doplněný hrou na čtyřkanálkové harmoničky

Hudební kroužek rozvíjí prostřednictvím her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické a melodické nástroje celkovou hudebnost dětí (hudební sluch, smysl pro výšku a tonalitu, hudební představivost, smysl pro rytmus, radost z pohybu a hudby). Děti se navíc učí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičují spolupráci mozkových hemisfér, rozvíjejí tvořivost a fantazii. Bonusem je pro ně zvládnutí mnoha písniček na jednoduchý hudební nástroj, protože program je doplněný výukou hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky.
Pro děti od 5 let.

Sportovní kroužek

Program kroužku je zaměřen na podporu a rozvíjení pohybových dovedností dětí převážně formou sportovně-pohybových her. V teplých měsících probíhá kroužek na zahradě, v chladnějších dnech a zimních měsících v herně centra Ovečka.
Pro děti od 3 let.

Kroužek angličtiny

V kroužku angličtiny děti vstřebávají cizí jazyk přirozeným způsobem prostřednictvím veselých písniček, říkanek, příběhů a her. V rozmanitých aktivitách rozvíjejí díky vícesmyslovému učení nejen své jazykové dovednosti, ale také rozumové schopnosti a sociální vnímání. Základem programu je kurz Cookie and friends, který je založen na nejnovějších poznatcích o jazykové výuce předškolních dětí. Děti mají kromě pracovního sešitu také vlastní CD, díky kterému si mohou angličtinu opakovat i doma.
Pro děti od 3 let.