Ovečky :-)

Kroužky

Kroužky probíhají odpoledne v čase 15.15 – 16.00 od začátku října do konce května.

Sportovní kroužek

Program kroužku je zaměřen na podporu a rozvíjení pohybových dovedností dětí převážně formou sportovně-pohybových her. V teplých měsících probíhá kroužek na zahradě, v chladnějších dnech a zimních měsících v herně centra Ovečka.
Pro děti od 3 let, středa.

Kroužek angličtiny

V kroužku angličtiny děti vstřebávají cizí jazyk přirozeným způsobem prostřednictvím veselých písniček, říkanek, příběhů a her. V rozmanitých aktivitách rozvíjejí díky vícesmyslovému učení nejen své jazykové dovednosti, ale také rozumové schopnosti a sociální vnímání. Základem programu je kurz Cookie and friends, který je založen na nejnovějších poznatcích o jazykové výuce předškolních dětí. Děti mají kromě pracovního sešitu také vlastní CD, díky kterému si mohou angličtinu opakovat i doma.
Pro děti od 3 let, čtvrtek.