Ovečky :-)

Platba za kroužky ve 2. pololetí

Do konce ledna je třeba uhradit zápisné za kroužky na 2. pololetí. Děkujeme!