Ovečky :-)

Maxík

Pro předškolní děti od 5 let a pro malé školáky v první a druhé třídě nabízíme program Maxík zaměřený na:

• přípravu na vstup do školy
• podporu a stimulaci školní zralosti
• prevenci školní neúspěšnosti
• kompenzaci problémů v oblasti čtení a psaní
• kompenzaci problémů v oblasti pozornosti a aktivity.

Program provádíme na základě individuálního zájmu rodičů, případně na základě vyšetření z pedagogicko psychologické poradny.

Jedná se o individuální program pro děti od 5 let, pro děti s odloženou školní docházkou nebo pro malé školáky během 1. a 2. třídy, kterým se čtení a psaní ve škole příliš nedaří. Procvičují se správné pohybové stereotypy (sezení, úchop tužky, dýchání, křížové pohyby), grafomotorika a rozumové schopnosti, důraz je kladen i na rozvoj komunikačních funkcí a na koncentraci pozornosti dítěte. Maxík je vhodný pro každé dítě před školou a mimořádně užitečný pro děti s nerovnoměrným vývojem v některé z oblastí školní zralosti. Program má 15 lekcí a dítě na nich pracuje společně s rodičem.
Cena/15 lekcí včetně materiálů: 3000,- Kč