Ovečky :-)

Školička v angličtině

Školička v angličtině je páteční program pro děti od 3 let, v čase 8.00 – 14.00. Díky přítomnosti amerického lektora s bohatými zkušenostmi s výukou dětí probíhají všechny činnosti ve školičce v angličtině. Děti tak mají možnost osvojovat si cizí jazyk přirozeným způsobem a vstřebávat intonaci i výslovnost přímo od rodilého mluvčího. Náplní je tematický  program s pohybem, písničkami, příběhy, výtvarnou dílnou a samozřejmě spoustou zábavy, vše v angličtině.  Spolu s rodilým mluvčím se o děti v páteční anglické školičce stará i laskavá a zkušená česká lektorka. Pro výuku angličtiny u předškolních dětí má odborné vzdělání a s vedením školiček v češtině i v angličtině mnohaletou praxi.

Děti jsou přihlášeny na celý školní rok, zápisné se platí měsíčně. Rodiče mohou kdykoliv během roku docházku svých dětí ukončit a dítě odhlásit. Výpovědní lhůta je 14 dní.

Přihlášky na tel. 604 172 835 nebo info@mcovecka.cz.

Zápisné: 2400,- měsíčně/platí se měsíčně předem