Ovečky :-)

Ceník

PROVOZ CENTRA JE PŘERUŠEN!

Ceník na školní rok 2020/2021 pro děti přihlášené do školiček Ovečka

Školičky 7.30 – 15.00
(cena podle počtu dnů docházky v týdnu, splatná do konce předcházejícího měsíce)

1 den v týdnu  1400,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu  2700,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu  3900,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu  5000,- Kč/měsíc

Pro rodiny, pro které je cena školiček Ovečka nedostupná a přesto mají zvláštní zájem na docházce svého dítěte do školičky Ovečka (předchozí osobní zkušenost, doporučení, apod.), jsme po osobní domluvě připraveni vytvořit pro docházku 1 den v týdnu a čas 7.30 – 13.00 zvláštní cenu. Nabídka platí jen pro školičku v češtině.

Školička v angličtině – pátek 8.00 – 14.00
2400,-Kč/ měsíc

Stravné
(záloha podle počtu dnů stravování v týdnu, splatná do konce předcházejícího měsíce)

1 den v týdnu  300,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu  600,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu  1000,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu 1300,- Kč/měsíc

5 dnů v týdnu 1600,- Kč/měsíc

Prodloužené školičky 15.00 – 16.30
(cena podle počtu dnů v týdnu při přihlášení na celý měsíc předem, splatná do konce předcházejícího měsíce)

1 den v týdnu  200,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu  400,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu  600,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu  800,- Kč/měsíc

Prodloužené školičky 15.00 – 16.30 jednorázově
(přihlašování podle aktuální potřeby)

80,- Kč za jednu prodlouženou školičku při  dvou a více dětech ve školičce

160,- Kč za jednu prodlouženou školičku pokud by bylo ve školičce pouze jedno dítě

Hlídání 16:30 – 18:00:

80,- Kč za jedno hlídání při hlídání dvou a více dětí

160,- Kč za jedno hlídání při hlídání pouze jednoho dítěte

Kroužky:

1200,- Kč za pololetí

Ceník na školní rok 2020/2021 pro děti, které do školiček Ovečka nechodí

Kroužky:

1500,- Kč za pololetí

Hlídání dětí 15:00 – 18:00:

100,- Kč za hodinu při hlídání dvou a více dětí

200,- Kč za hodinu při hlídání pouze jednoho dítěte

Zkouška laterality

500,- Kč

Maxík

3000,- Kč/15 lekcí včetně materiálů

Bankovní spojení: 211478389/0800