Ovečky :-)

Ceník

Ceník na školní rok 2019/2020 pro děti přihlášené do školiček Ovečka

Školičky 7.30 – 15.00
(cena podle počtu dnů docházky v týdnu, splatná do konce předcházejícího měsíce)

1 den v týdnu  1200,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu  2300,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu  3200,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu  4200,- Kč/měsíc

5 dnů v týdnu  5000,- Kč/měsíc

Pro rodiny, pro které je cena školiček Ovečka nedostupná a přesto mají zvláštní zájem na docházce svého dítěte do školičky Ovečka (předchozí osobní zkušenost, doporučení, apod.), jsme po osobní domluvě připraveni vytvořit na 1 den v týdnu a čas 7.30 – 13.00 zvláštní cenu.

Stravné
(záloha podle počtu dnů stravování v týdnu, splatná do konce předcházejícího měsíce)

1 den v týdnu  300,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu  600,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu  1000,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu 1300,- Kč/měsíc

5 dnů v týdnu 1600,- Kč/měsíc

Prodloužené školičky 15.00 – 16.30
(cena podle počtu dnů v týdnu při přihlášení na celý měsíc předem, splatná do konce předcházejícího měsíce)

1 den v týdnu  200,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu  400,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu  600,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu  800,- Kč/měsíc

5 dnů v týdnu  1000,- Kč/měsíc

Prodloužené školičky 15.00 – 16.30 jednorázově
(cena při přihlašování podle aktuální potřeby)

70,- Kč za jednu prodlouženou školičku při  dvou a více dětech ve školičce

140,- Kč za jednu prodlouženou školičku pokud by bylo ve školičce pouze jedno dítě

Hlídání 16:30 – 18:00:

70,- Kč za jedno hlídání při hlídání dvou a více dětí

140,- Kč za jedno hlídání při hlídání pouze jednoho dítěte

Kroužky:

1150,- Kč za pololetí

Ceník na školní rok 2019/2020 pro děti, které do školiček Ovečka nechodí

Kroužky:

1450,- Kč za pololetí

Hlídání dětí 15:00 – 18:00:

80,- Kč za hodinu při hlídání dvou a více dětí

140,- Kč za hodinu při hlídání pouze jednoho dítěte

Herna

80,- Kč/jednorázové vstupné za 1 rodinu/minimálně 2 rodiny nebo minimálně 160,- Kč

Zkouška laterality

300,- Kč

Maxík

3000,- Kč včetně materiálů

Bankovní spojení: 211478389/0800