Ovečky :-)

O nás

Ovečka – centrum pro děti a rodiče je spolek, dříve občanské sdružení (Mateřské centrum Ovečka). Centrum bylo založeno v lednu 1997 z potřeby doplnit nabídku stávajících programů pro předškolní děti a jejich rodiče. Od roku 1998 centrum provozuje nepřetržitě svou činnost v prostorách v Holešovicích, v Praze 7. Kromě jiného nabízí také alternativu ke klasickým mateřským školám především pro rodiny, které z různých důvodů nechtějí nebo nemohou umisťovat své děti  do běžných mateřských škol. Cílem je umožnit rodinám s předškolními dětmi možnost většího výběru vzdělávacích aktivit pro jejich děti , a dále poskytování pomoci a poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dětí.

Všechny programy centra jsou vedeny křesťany s dlouholetou pedagogickou praxí.