Ovečky :-)

O nás

Ovečka – centrum pro děti a rodiče, z.s. je nezisková organizace. Centrum bylo založeno v lednu 1997. Poskytuje služby pro děti i dospělé a organizuje „školičky“ a zájmové kroužky pro předškolní děti. „Školičky Ovečka“ fungují v rámci centra nepřetržitě již od roku 1998  v prostorách poskytnutých MČ Praha 7. Jsou alternativou ke klasickým mateřským školám především pro rodiny, které z různých důvodů nechtějí umisťovat své děti  do běžných mateřských škol. Cílem je umožnit rodinám s předškolními dětmi možnost většího výběru vzdělávacích aktivit pro jejich děti , a dále poskytování pomoci a poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dětí.

Všechny programy centra jsou vedeny křesťany s dlouholetou pedagogickou praxí.