Ovečky :-)

Kroužky

Kroužky probíhají odpoledne v čase 15.15 – 16.00 od začátku října do konce května. Závazné přihlašování dětí je možné 2. – 6. 9. 2019.

Výtvarný kroužek

Obsahem kroužku je tvoření různými výtvarnými technikami s radostí a pro radost. Na každé pololetí je nutné počítat kromě obvyklé ceny kroužku s příspěvkem na materiál ve výši 250,- Kč.

Pro děti od 3 let, pondělí.

Kroužek angličtiny

V kroužku angličtiny děti vstřebávají cizí jazyk přirozeným způsobem prostřednictvím veselých písniček, říkanek, příběhů a her. V rozmanitých aktivitách rozvíjejí díky vícesmyslovému učení nejen své jazykové dovednosti, ale také rozumové schopnosti a sociální vnímání. Základem programu je kurz „Hooray! Let´s Play! A“, který je založen na nejnovějších poznatcích o jazykové výuce předškolních dětí. Děti mají kromě pracovního sešitu také vlastní CD, díky kterému si mohou angličtinu opakovat i doma.

Pouze pro děti, které na kroužek angličtiny chodily už v loňském roce, úterý.

Sportovní kroužek

Program kroužku je zaměřen na podporu a rozvíjení pohybových dovedností dětí převážně formou sportovně-pohybových her.

Pro děti od 3 let, středa.

Hudební kroužek

Hudební kroužek je určen pro děti před školou. Je zaměřen na celkové rozvíjení hudebnosti dětí (rozvíjení hudebního sluchu, smyslu pro výšku a tonalitu, hudební představivosti, smyslu pro rytmus, radosti z pohybu a hudby) pomocí her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické a melodické nástroje. Děti se také učí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičují spolupráci mozkových hemisfér, rozvíjejí tvořivost a fantazii. Bonusem je pro ně zvládnutí mnoha písniček na jednoduchý hudební nástroj, protože program je doplněný výukou hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky. Při účasti dětí, které už hudební kroužek absolvovaly v loňském roce, začnou děti během zimy hrát navíc na malé pětidírkové zobcové flétničky.

Pro děti od 5 let, čtvrtek.