Ovečky :-)

Kroužky

PROVOZ JE PŘERUŠEN!

Kroužky probíhají odpoledne v čase 15.15 – 16.00 od začátku října do konce května. 

Sportovní kroužek

Program kroužku je zaměřen na podporu a rozvíjení pohybových dovedností dětí převážně formou sportovně-pohybových her.

Pro děti od 3 let.

Kroužek angličtiny

V kroužku angličtiny si děti osvojují cizí jazyk přirozeným způsobem prostřednictvím veselých písniček, říkanek, příběhů a her. V rozmanitých aktivitách rozvíjejí díky vícesmyslovému učení nejen své jazykové dovednosti, ale také rozumové schopnosti a sociální vnímání. Základem programu je kurz, který je založen na nejnovějších poznatcích o jazykové výuce předškolních dětí. Děti mají kromě pracovního sešitu také vlastní CD, aby si mohly angličtinu opakovat i doma s rodiči.

Pro děti od 3 let.

Hudební kroužek

Hudební kroužek je určen pro děti před školou. Je zaměřen na celkové rozvíjení hudebnosti dětí (rozvíjení hudebního sluchu, smyslu pro výšku a tonalitu, hudební představivosti, smyslu pro rytmus, radosti z pohybu a hudby) pomocí her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické a melodické nástroje. Děti se také učí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičují spolupráci mozkových hemisfér, rozvíjejí tvořivost a fantazii. Bonusem je pro ně zvládnutí mnoha písniček na jednoduchý hudební nástroj, protože program je doplněný výukou hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky. Při účasti dětí, které už hudební kroužek absolvovaly v uplynulém školním roce, začnou děti během zimy hrát navíc na malé pětidírkové zobcové flétničky.

Pro děti od 5 let.

Další

Podle zájmu a kapacitních možností centra nabízíme v některých letech pro předškolní děti od 3 let ještě výtvarný a hudebně pohybový kroužek a pro děti od 5 let kroužky a programy zaměřené na přípravu ke vstupu do první třídy Předškolák,  Rozvíjení jazykových schopností podle D. B. Elkonina, Metoda dobrého startu a Maxík.

–