Ovečky :-)

Před školou – Maxík

PROVOZ CENTRA JE PŘERUŠEN!

Po individuální dohodě, případně na základě vyšetření z pedagogicko psychologické poradny, nabízíme mimo rámec programu školiček individuální program Maxík.

Maxík je program pro děti od 5 let, pro děti s odloženou školní docházkou nebo pro malé školáky během 1. a 2. třídy, kterým se ve škole moc nedaří
čtení a psaní. Je vhodný pro každé dítě před školou a mimořádně užitečný pro děti s nerovnoměrným vývojem v některé z oblastí školní zralosti.

Je zaměřený na:

• přípravu na vstup do školy
• podporu a stimulaci školní zralosti
• prevenci školní neúspěšnosti
• kompenzaci problémů v oblasti čtení a psaní
• kompenzaci problémů v oblasti pozornosti a aktivity.

Procvičují se správné pohybové stereotypy (sezení, úchop tužky, dýchání, křížové pohyby), grafomotorika a rozumové schopnosti, důraz je kladen i na rozvoj komunikačních funkcí a na koncentraci pozornosti dítěte. Program má 15 lekcí (8-9 konzultací) a dítě na nich pracuje společně s rodičem.

Cena / 15 lekcí včetně materiálů: 3000,- 

Přihlášky: info@mcovecka.cz

Podle zájmu a kapacitních možností centra můžeme dětem před školou nabídnout ještě programy Metoda dobrého startu, Rozvíjení jazykových schopností podle D. B. Elkonina a kroužek Předškolák.